Ποια ταχύτητα της μονάδας CD-ROM πρέπει να αγοράσετε;

Κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος από ένα CD, μια ταχύτερη ταχύτητα CD-ROM μπορεί να κάνει την εγκατάσταση πολύ πιο γρήγορα. Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε πολλά προγράμματα από τη μονάδα δίσκου σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο λιγότερος χρόνος πρέπει να περιμένετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Ωστόσο, αν δεν σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε πολλά προγράμματα από τη μονάδα CD-ROM, αυτό μπορεί να μην είναι ένας σημαντικός παράγοντας.

Σήμερα, η τυπική ταχύτητα σύστασης CD-ROM θα είναι 24x ή μεγαλύτερη. Ωστόσο, κάθε μονάδα δίσκου CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD και Blu-ray ανταποκρίνεται ή υπερβαίνει αυτή τη σύσταση.