Τι είναι το XON / XOFF;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως έλεγχος ροής λογισμικού, τα XON / XOFF ή XON και XOFF είναι χαρακτήρες ελέγχου που χρησιμοποιούνται στη μετάδοση δεδομένων. Το XOFF χρησιμοποιείται από μια συσκευή λήψης ως ένας τρόπος να αφήσουμε τη συσκευή εκπομπής να γνωρίζει ότι πρέπει να σταματήσει τη μετάδοση. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη να ξαναρχίσει, αποστέλλεται ο χαρακτήρας XON. Με τα περισσότερα περιβάλλοντα, το XOFF επιτυγχάνεται πατώντας Ctrl + S και το XON επιτυγχάνεται πατώντας Ctrl + Q. Ορισμένοι υπολογιστές Sun, Linux και Unix διαθέτουν ένα πλήκτρο "Stop" στο πληκτρολόγιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει και να συνεχίσει το κείμενο στην οθόνη.

Έλεγχος ροής, ενεργοποιημένος, όροι λογισμικού