Τι είναι το WYSIWYP (αυτό που βλέπετε είναι αυτό που εκτυπώνετε);

Σύντομη για αυτό που βλέπετε είναι αυτό που εκτυπώνετε, το WYSIWYP είναι η δυνατότητα μιας εφαρμογής να αναπαράγει σε μια εκτύπωση τα ίδια χρώματα και ανάλυση που εμφανίζονται σε μια οθόνη απεικόνισης. Για να επιτύχετε το WYSIWYP απαιτεί ένα πρόγραμμα λογισμικού διαχείρισης χρώματος ικανό να βαθμονομεί τον εκτυπωτή και την οθόνη.

Ακρωνύμια υπολογιστών, όροι εκτυπωτή, WYSIWYG