Τι είναι ο Windows Media Encoder;

Τώρα γνωστός ως Encoder έκφρασης, ο Windows Media Encoder είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα της Microsoft για την κωδικοποίηση βίντεο, συλλαμβάνει οθόνη, κλπ., Στο Microsoft Silverlight. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του κωδικοποιητή έκφρασης της Microsoft.

Encode, Silverlight, όρους λογισμικού