Τι είναι το WHQL (Windows Hardware Quality Labs);

Για τα Windows Labs Quality Labs, η WHQL είναι μια πιστοποίηση που παρέχεται σε κατασκευαστές υλικού των οποίων οι οδηγοί περάσουν τις δοκιμές της Microsoft.

Ακρωνύμια υπολογιστών, όροι υλικού, HCL