Τι είναι το WFM;

Το WFM μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. WFM ( Wired for Management ) ήταν μια κοινοπραξία βιομηχανίας υπό την ηγεσία της Intel. Στόχος του ήταν να καταστούν παγκοσμίως διαχειρίσιμα συστήματα βασισμένα στην αρχιτεκτονική Intel με κοινό περιβάλλον χαμηλού επιπέδου. Έχει αντικατασταθεί από το IPMI ( Intelligent Platform Management Interface ).

2. Shorthand για περιμένετε για μένα, το WFM χρησιμοποιείται στην επικοινωνία μέσω συνομιλίας και κειμένου.

Συντομογραφίες υπολογιστών, όροι υλικού, PXE, TCO