Τι είναι η Web Forwarding;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως προώθηση τομέα ή ψευδώνυμο τομέα, η προώθηση ιστού είναι ένα χαρακτηριστικό που συχνά παρέχεται από έναν κεντρικό υπολογιστή ή ένα καταχωρητή ονομάτων τομέα. Για παράδειγμα, η Computer Hope έχει αρκετούς τομείς, όπως "computerhope.net" και "computarhope.com" (που έχουν ορθογραφικά λάθη) που προωθούνται στο computerhope.com.

Συμβουλή: Αν δεν έχετε εταιρεία που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας, ένα ψευδώνυμο τομέα είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να προωθήσετε πιθανούς επισκέπτες στη σελίδα ανεμιστήρων του Facebook ή στο κανάλι YouTube.

Τομέας, Όροι Διαδικτύου, Όροι Δικτύου, Ιστός, Όροι Σχεδίασης Ιστού