Τι είναι το WAOL (Windows America Online);

Το WAOL χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα Windows America Online . Το WAOL εμφανίζεται μόνο όταν συμβαίνουν σφάλματα που σχετίζονται με το λογισμικό America Online Internet.

America Online, όροι Διαδικτύου