Τι είναι το VHS (Video Home System);

Σύντομη για το σύστημα οικιακού βίντεο, το VHS είναι κασέτα που χρησιμοποιείται με συσκευές αναπαραγωγής βίντεο και πρώτες βιντεοκάμερες. Σήμερα, το VHS έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από DVD και DVR στην αγορά οικιακής ψυχαγωγίας και τη μνήμη CompactFlash που χρησιμοποιείται με τις σημερινές συσκευές εγγραφής βίντεο. Η εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα κενής κασέτας VHS. Αν έπρεπε να αγοράσετε μια ταινία VHS, το κέντρο αυτής της ταινίας θα είχε συχνά ένα λογότυπο ή ένα έργο τέχνης που θα απεικόνιζε τι ήταν στην ταινία.

Αρκτικόλεξα υπολογιστών, DVR, μνήμη Flash, όροι υλικού, ταινία, βίντεο