Τι είναι το VHDL (γλώσσα περιγραφής υλικού VHSIC);

Σύντομη περιγραφή για τη γλώσσα υλικού VHSIC Περιγραφή, το VHDL προτάθηκε για πρώτη φορά το 1981 και αναπτύχθηκε σε όλη τη δεκαετία του 1980 από την IBM, Texas Instruments και Intermetrics. Το VHDL χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και την επαλήθευση των σχεδίων υλικού και υιοθετήθηκε ως πρότυπο IEEE 1076 το 1987.

Αρκτικόλεξα υπολογιστών, όροι προγραμματισμού