Τι είναι ο Έλεγχος Ισχύος;

Ο έλεγχος της εγκυρότητας είναι μια επαλήθευση που πραγματοποιείται, είτε μέσω λογισμικού είτε με το χέρι, για να εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχουν σφάλματα ή ότι τηρεί ένα πρότυπο.

Όροι λογισμικού, Ισχύει