Τι είναι το Uptime;

Το χρονικό διάστημα που ένας χρήστης μπορεί να λειτουργήσει σε έναν υπολογιστή ή δίκτυο χωρίς διακοπή. Ορισμένες συσκευές, όπως ένας δρομολογητής δικτύου, ενδέχεται να έχουν εγγύηση uptime 99, 9%.

Downtime, ποσοστό σφάλματος, όρους υλικού, ευστάθεια, SLA, χρόνος