Τι είναι η μη μορφοποίηση;

Η μη μορφοποίηση είναι μια δυνατότητα ή εντολή ενός προγράμματος λογισμικού για την αναίρεση μιας μορφής, την ανάκτηση των πληροφοριών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μορφοποίησης.

Όροι λειτουργικού συστήματος