Τι είναι το UHCI (Universal Host Controller Interface);

Σύντομη για τη διασύνδεση ελεγκτή Universal Host, το UHCI αναπτύχθηκε από την Intel. Είναι ένας ελεγκτής κεντρικού υπολογιστή USB 1.0 και 1.1 που αποτελείται από δύο μέρη, HCD (Host Controller Driver) και HC (Host Controller). Το λογισμικό HCD είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό της κίνησης στο USB με την ανάρτηση και τη διατήρηση συναλλαγών στη μνήμη του συστήματος. Το HCD είναι μέρος του λογισμικού του συστήματος και παρέχεται συνήθως από τον πωλητή του λειτουργικού συστήματος.

Ακρωνύμια ηλεκτρονικών υπολογιστών, EHCI, όροι υλικού, OHCI, USB