Τι είναι ο Κάδος απορριμμάτων;

Παρόμοια με τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows, ο Κάδος απορριμμάτων είναι μια θέση όπου τα διαγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται προσωρινά σε υπολογιστές της Apple. Σε υπολογιστές που εκτελούν μια έκδοση GUI του Linux, όπως το Ubuntu, υπάρχει ένα φάκελο Κάδος απορριμμάτων όπου αποθηκεύονται τα διαγραμμένα αρχεία. Ο κάδος απορριμμάτων επιτρέπει στους χρήστες να ανακτούν εύκολα τα αρχεία που έχουν διαγραφεί κατά λάθος.

Σε διακομιστές που χρησιμοποιούν Linux ως διεπαφή γραμμής εντολών, κάθε λογαριασμός χρήστη έχει έναν κατάλογο .Trash κάτω από τον κατάλογο / home / [username] /. Ωστόσο, εάν η εντολή rm χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ενός αρχείου, η ανάκτηση του αρχείου από τον κατάλογο .Trash είναι πιο δύσκολη.

Όροι της Apple, Όροι λειτουργικού συστήματος, Κάδος ανακύκλωσης, Trashing