Ποια είναι η τιμή μεταφοράς;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως ταχύτητα μετάδοσης και ταχύτητα μεταφοράς, ο ρυθμός μεταφοράς είναι η ταχύτητα που μεταφέρεται η πληροφορία μεταξύ μιας ή περισσότερων θέσεων. Ο ρυθμός μεταφοράς μετράται συνήθως σε δυαδικά ψηφία ανά δευτερόλεπτο (bps) ή bytes ανά δευτερόλεπτο (Bps).

Όροι δικτύου, ταχύτητα, μεταφορά, μετάδοση