Τι είναι ένας ανιχνευτής;

Ο μετατροπέας είναι ένας μηχανισμός για τη μετατροπή της ενέργειας. Για παράδειγμα, οι μετατροπείς σε πομπούς σόναρ αλλάζουν ηλεκτρισμό σε ηχητικά κύματα.

Ισχύς όρους