Τι είναι ο Thunk;

Το Thunk μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Όταν αναφερόμαστε στο ALGOL, αναπτύχθηκε ένας θόρυβος από τον Peter Ingerman το 1961 και είναι μια λειτουργία χωρίς παραμέτρους που επιστρέφει μια διεύθυνση για μια παράμετρο.

2. Ο θόρυβος είναι ένα stubroutine σε ένα περιβάλλον προγραμματισμού επικάλυψης που φορτώνει και μεταπηδά στη σωστή επικάλυψη.

3. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές από τους χρήστες για να περιγράψει ένα δυνατό θόρυβο. Για παράδειγμα, ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή έκανε έναν δυνατό ήχο και σταμάτησε να λειτουργεί.

Προγραμματισμός