Τι είναι η Θεωρητική Πληροφορική;

Η θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών είναι ένας τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που επικεντρώνεται στις αφηρημένες, μαθηματικές πτυχές της πληροφορικής. Περιλαμβάνει τη μελέτη:

Ανεπίσημα, η θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών γεννήθηκε το 1936, όταν οι Alan Turing, Alonzo Church, Stephen Kleene και οι επίσημα καθορισμένοι αλγόριθμοι είναι από πλευράς υπολογισμών. Σήμερα, ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς στην κυματοσκοπική λειτουργία ενός σωματιδίου.

Επιστήμη Υπολογιστών, Προγραμματισμός