Τι είναι το Tabulator;

Τόσο ένας επεξεργαστής όσο και ένας περιηγητής δεδομένων, το Tabulator χρησιμοποιείται για πλοήγηση στα δεδομένα RDF στο Internet.

Αύξηση, όροι Διαδικτύου