Τι είναι ένας μηχανικός συστημάτων;

Ένας μηχανικός συστημάτων είναι ένα άτομο που σχεδιάζει και διαχειρίζεται πολύπλοκα συστήματα καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η μηχανική συστημάτων είναι μια πειθαρχία που εκτείνεται σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού αεροσκαφών, της μηχανικής λογισμικού, του σχεδιασμού CPU και της κατασκευής ενός ουρανοξύστη. Ένας μηχανικός συστημάτων διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει ένα σύνθετο έργο, όπως η εφοδιαστική, η διαχείριση των πόρων, οι μέθοδοι βελτιστοποίησης και η διαχείριση κινδύνων.

Προγραμματισμός