Τι είναι το σφάλμα συστήματος;

Ένα σφάλμα συστήματος είναι μια δυσλειτουργία λογισμικού που αναγκάζει το λειτουργικό σύστημα να μην λειτουργεί πλέον σωστά. Τα σφάλματα του συστήματος είναι συνήθως θανατηφόρα και ενδέχεται να απαιτήσουν επισκευή ή αντικατάσταση συσκευής υλικού.

Σφάλμα, όροι λογισμικού, αποτυχία συστήματος