Τι είναι μια δισκέτα συστήματος;

Μια δισκέτα συστήματος είναι μια δισκέτα που περιέχει όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση, την ανάκτηση ή τη ρύθμιση ενός λειτουργικού συστήματος ή λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος.

Δισκέτα εκκίνησης, όρους υλικού, επαναφορά δίσκου