Τι είναι το Sync;

Ο συγχρονισμός μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Γενικά, ο συγχρονισμός ή ο συγχρονισμός είναι σύντομος για το "συγχρονισμό" και αναφέρεται σε μια ανταλλαγή μεταξύ πολλαπλών συσκευών ή προγραμμάτων που καθιστά τα δεδομένα σε όλες τις συσκευές πανομοιότυπα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Chrome για να μοιραστείτε τους σελιδοδείκτες, τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μεταξύ πολλών υπολογιστών.

2. Όταν αναφέρεται σε υλικό, ο συγχρονισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία σύνδεσης ενός περιφερειακού, όπως ενός smartphone, σε έναν υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε επίσης την ενημέρωση κάθε πληροφορίας που διαφέρει στις δύο συσκευές. Ο συγχρονισμός κρατά τα δεδομένα των συσκευών αντιγράφων ασφαλείας και ενημερωμένα.

3. Το συγχρονισμό χρησιμοποιείται επίσης για την περιγραφή του Active Sync της Microsoft.

4. Με τα Windows Sysinternals, το Sync είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που εκκενώνει αποθηκευμένα δεδομένα στο δίσκο.

Backup, Briefcase, κινητό τηλέφωνο, συντομογραφίες υπολογιστών, όροι υλικού, όροι λογισμικού, συγχρονισμός