Τι είναι SUID (Ορισμός User ID);

Σύντομη για το καθορισμένο αναγνωριστικό χρήστη, το SUID, επίσης γνωστό ως setuid, είναι ένας όρος συστήματος Linux και Unix. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια επιλογή αρχείου που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα ή μια δέσμη ενεργειών να εκτελείται με αυξημένα δικαιώματα για εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Συντομογραφίες υπολογιστών, Όροι λειτουργικού συστήματος, Privilege