Τι είναι η υποβολή;

Η υποβολή αποτελεί ένδειξη ότι κάτι είναι έτοιμο προς επεξεργασία. Για παράδειγμα, πολλά ηλεκτρονικά έντυπα έχουν ένα κουμπί αποστολής, το οποίο χρησιμοποιείται για την αποστολή των πληροφοριών που συμπληρώνονται στο έντυπο προς επεξεργασία.

Εισαγωγή, Προγραμματιστικοί όροι, όροι λογισμικού, εφαρμογή Web