Τι είναι το SSR;

Η SSR μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Σύντομη για το Smart Switch Router, το SSR είναι ένα εμπορικό σήμα του δρομολογητή που αναπτύχθηκε από την Enterasys.

2. Το SSR είναι κοντό για ρελέ στερεάς κατάστασης .