Τι είναι το Spot Color;

Τεχνική εκτύπωσης όπου κάθε χρώμα εκτυπώνεται σε στρώματα και ο εκτυπωτής εκτυπώνει κάθε στρώμα έως ότου εκτυπωθούν εκάστη από τα απαιτούμενα χρώματα. Η τυπική έγχρωμη εκτύπωση συνήθως εκτελείται σε εργασίες εκτύπωσης που απαιτούν ειδικό χρώμα που δεν μπορεί να δημιουργηθεί με χρήση CMYK, για παράδειγμα, ενός χρώματος φθορισμού.

Χρωματικοί όροι, Όροι εκτύπωσης