Τι είναι η SONET (Συγχρονική Οπτική NETwork);

Σύντομη για σύγχρονο οπτικό δίκτυο, το SONET είναι ένα πρότυπο ANSI για τη σύνδεση δικτύων οπτικών ινών. Το πρότυπο SONET είναι ένα φυσικό στρώμα δικτύου και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων δικτύου υψηλού επιπέδου με ρυθμό 2.488 Gbps. Σύγχρονη υποδηλώνει την εξάρτηση του δικτύου από ένα ρολόι για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κεντρικοί υπολογιστές τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό για να μειώσουν τις συγκρούσεις δικτύου και να δημιουργήσουν ένα πιο αποτελεσματικό δίκτυο.

Σημείωση: Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, η SONET αναφέρεται επίσης ως σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία ή SDH .

Ακρωνύμια υπολογιστών, οπτικών ινών, όροι δικτύου, POS