Τι είναι μια σουίτα λογισμικού;

Μια σουίτα λογισμικού είναι μια συλλογή από δύο ή περισσότερα προγράμματα λογισμικού που συνδυάζονται και πωλούνται μαζί. Τα προγράμματα λογισμικού ενδέχεται να έχουν συσχετιστικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα ή μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά να μοιράζονται ένα παρόμοιο θέμα.

Παράδειγμα σουίτας λογισμικού

Ένα καλό παράδειγμα μιας σουίτας λογισμικού είναι το Microsoft Office, καθώς συνδυάζει πολλά προγράμματα λογισμικού όπως τα παρακάτω.

Ενώ κάθε ένα από τα προγράμματα σε μια σουίτα λογισμικού διαφέρει ως προς τη λειτουργικότητα, θεωρούνται όλοι λογισμικό παραγωγικότητας.

Όροι λογισμικού