Τι είναι η άδεια χρήσης λογισμικού;

Μια άδεια χρήσης λογισμικού είναι μια συμφωνία άδειας χρήσης που επιτρέπει σε ένα άτομο, εταιρεία ή οργανισμό να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα λογισμικού. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι παράνομο να αγοράσετε ένα αντίγραφο ενός προγράμματος και να το αντιγράψετε σε πολλούς υπολογιστές. Αντί να απαιτούν δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες αντίγραφα αδειών ενός προγράμματος, οι εταιρείες συχνά αγοράζουν άδειες τοποθεσίας που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εγκατεστημένων χρηστών.

Παραδείγματα αδειών χρήσης λογισμικού

  • Ενιαίος χρήστης - Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης για έναν μόνο χρήστη και συχνά για έναν μόνο υπολογιστή.
  • Πολλαπλών χρηστών - Αυτή η άδεια χρήσης σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα σε πολλούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες. Συνήθως αυτό μπορεί να είναι ένας καθορισμένος αριθμός χρηστών. Για παράδειγμα, μια άδεια χρήσης για πολλούς χρήστες πέντε χρηστών επιτρέπει σε πέντε άτομα να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα.
  • Άδεια ιστότοπου - Αυτή η άδεια επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα να εγκατασταθεί σε έναν απεριόριστο αριθμό υπολογιστών με απεριόριστο αριθμό χρηστών, εφόσον βρίσκονται στη θέση της άδειας ιστότοπου. Οι άδειες τοποθεσίας είναι συνήθως για σχολεία και επιχειρήσεις.

Επιχειρησιακοί όροι, Προστασία αντιγράφων, Άδεια, Άδεια χρήσης, Πειρατεία λογισμικού