Τι είναι το Socket 2;

Το Intel Socket 2 είναι μια υποδοχή επεξεργαστή που είχε τρύπες 238 ακίδων σε 19 από 19 γραμμές, έτρεξε σε 5v και ήταν συμβατή με τους επεξεργαστές Intel 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4 και 63 ή 83 OverDrive. Στα δεξιά, είναι μια απεικόνιση της υποδοχής Socket 2.

80486, όροι CPU, υποδοχή