Τι είναι ένας κοινόχρηστος κατάλογος;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως κοινόχρηστο κοινόχρηστο στοιχείο ή κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, ένας κοινόχρηστος κατάλογος είναι ένας κατάλογος ή ένας φάκελος που γίνεται προσβάσιμος σε πολλούς χρήστες ή ομάδες σε ένα δίκτυο. Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος πρόσβασης και κοινής χρήσης πληροφοριών σε τοπικό δίκτυο. Οποιοδήποτε αρχείο ή έγγραφο που περιέχεται στον κατάλογο αναφέρεται συχνά ως κοινόχρηστο έγγραφο .

Κατάλογος, φάκελος, όροι δικτύου, όροι λειτουργικού συστήματος