Τι είναι η διαδοχική;

Η αλληλουχία είναι οτιδήποτε συμβαίνει σε διαδοχική σειρά. για παράδειγμα, αλφαβητικά, αλφαριθμητικά, με ημερομηνία ή με αριθμό.

Με την αποθήκευση δεδομένων η διαδοχική πρόσβαση είναι ο τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα στα μέσα. Δείτε τον ορισμό της διαδοχικής πρόσβασης για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με αυτόν τον όρο.

Αλφαβητική, Αλφαριθμητική, Διαδοχική πρόσβαση, Διαδοχικό αρχείο, Διαδοχική επεξεργασία, Διαδοχική αναζήτηση, Όροι λογισμικού, Ταξινόμηση