Τι είναι το Rootkit;

Μια συλλογή εργαλείων λογισμικού που βοηθούν κάποιον να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή δικτύου. Τα rootkits συχνά αποκρύπτουν τις ενέργειες του χρήστη και έχουν δημιουργηθεί για παραλλαγές Unix, παραλλαγές Linux και Microsoft Windows.

Όροι ασφαλείας, Παραλλαγή