Τι είναι μια κασέτα ROM;

Μια κάρτα plug-in παρόμοια με μια κάρτα ROM, αλλά συνήθως πολύ μεγαλύτερη. Μεγάλα παραδείγματα κασετών ROM είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται με προηγούμενες κονσόλες παιχνιδιών, όπως το Atari και το Nintendo Entertainment System.

Όροι υλικού, κάρτα ROM