Τι είναι το ROM BASIC;

Με πρώιμους υπολογιστές, το ROM BASIC ήταν ένας ερμηνευτής ROM που επέτρεπε στους χρήστες να τρέχουν και να δημιουργούν προγράμματα BASIC. Οι σημερινοί υπολογιστές δεν περιλαμβάνουν πια ένα BASIC ROM. Ωστόσο, οι χρήστες που χρησιμοποιούν συμβατούς υπολογιστές IBM εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με το ROM BASIC.

BASIC, Προγραμματισμός, ROM