Τι είναι το σύνολο αποτελεσμάτων;

Το σύνολο αποτελεσμάτων είναι πληροφορία που παράγεται από τα αποτελέσματα μιας εργασίας που εκτελείται σε μια βάση δεδομένων.

Βάση δεδομένων, όροι βάσης δεδομένων