Τι είναι το λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου;

Το λογισμικό τηλεχειρισμού είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε ένα χρήστη σε έναν τοπικό υπολογιστή να ελέγχει έναν απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω μόντεμ, κάρτας δικτύου ή άλλου προσαρμογέα δικτύου.

Απομακρυσμένες, όροι λογισμικού