Τι είναι το Recv;

Όταν συνδέεται σε έναν υπολογιστή μέσω FTP, recv είναι μια εντολή που προετοιμάζει FTP για να λάβει ένα αρχείο. Δείτε τον τρόπο χρήσης της σελίδας βοήθειας ftp για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές recv και άλλες εντολές FTP.

FTP, όρους λογισμικού