Τι είναι το RCS (Σύστημα Ελέγχου Αναθεώρησης);

Σύντομη για το σύστημα ελέγχου αναθεώρησης, το RCS είναι μια λύση λογισμικού που βοηθά στη διαχείριση πολλαπλών αναθεωρήσεων ενός αρχείου. Παρόλο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα, το RCS έχει αντικατασταθεί πολύ από το CVS.

Ακρωνύμια υπολογιστών, CVS, όροι προγραμματισμού, έλεγχος αναθεώρησης