Τι είναι το QPSK (Quadrature Phase Shift Keying);

Σύντομη για πληκτρολόγηση μετατόπισης φάσης τετραγωνικής φάσης, το QPSK είναι μια ψηφιακή διαμόρφωση που χρησιμοποιείται συνήθως με καλωδιακά δίκτυα για την αποστολή πληροφοριών από τον συνδρομητή στον πάροχο Διαδικτύου ή Διαδικτύου.

BPSK, αρκτικόλεξα υπολογιστών, όροι δικτύου