Τι είναι το QFT (Quit F * (& ing Talking);

Το QFT μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Σύντομη για την παραπομπή από την αλήθεια, το QFT είναι συντομογραφία που χρησιμοποιείται μερικές φορές στη συζήτηση και στα φόρουμ ως μια μέθοδο συμφωνίας σε κάτι που έχει ειπωθεί.

2. Shorthand for quit f * (μιλάμε, το QFT είναι αργκό που χρησιμοποιείται μερικές φορές σε chat και on-line φόρουμ για να πει κάποιος άλλος χρήστης να σταματήσει να μιλάει.

Όροι συνομιλίας, QT