Τι είναι η μυστικότητα μπροστά από το δημόσιο κλειδί;

Η μυστικότητα μπροστινού κλειδιού δημόσιου κλειδιού είναι ένας τύπος κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού που εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο κλειδί κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για μία μόνο συνεδρία δεν μπορεί να εξαχθεί αργότερα από το μακροπρόθεσμο δημόσιο κλειδί.

Κρυπτογραφία, Ασφάλεια