Τι είναι το Pseudolanguage;

Ένα pseudolanguage είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που πρέπει να μεταγλωττιστεί στη γλώσσα του μηχανήματος προτού καταστεί κατανοητή από τον υπολογιστή.

Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Προγραμματιστικοί όροι