Τι είναι ένα buffer εκτύπωσης;

Ένα buffer αποτύπωσης είναι μια θέση στη μνήμη που περιέχει τα δεδομένα που πρέπει να σταλούν στον εκτυπωτή του υπολογιστή. Οι εργασίες εκτύπωσης ενδέχεται να παραμείνουν στο buffer λόγω άλλης εκτύπωσης που εκτυπώνεται ή επειδή ο υπολογιστής περιμένει τον εκτυπωτή να ανταποκριθεί. Το buffer αποτύπωσης σάς επιτρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή ενώ ο υπολογιστής περιμένει στον εκτυπωτή.

Buffer, Όροι εκτύπωσης, Print spooler