Τι είναι το πρόθεμα;

Ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες στην αρχή μιας λέξης ή μιας συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, το "comp" είναι το πρόθεμα του "computer".

E-, Mega-, Substring, Suffix