Τι είναι το κουμπί αναπαραγωγής;

Ένα κουμπί που βρίσκεται σε όλες τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων που επιτρέπει στο χρήστη να αναπαράγει το μουσικό αρχείο ή να παρακολουθήσει ένα αρχείο βίντεο. Το κουμπί αναπαραγωγής είναι συχνά ένα τρίγωνο που δείχνει προς τα δεξιά. Στην εικόνα στα δεξιά, είναι ένα παράδειγμα του κουμπιού αναπαραγωγής του Windows Media Player που επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

Συμβουλή: Σε πολλά προγράμματα λογισμικού και υπηρεσίες online μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιό σας για να αναπαραγάγετε ένα βίντεο ή ένα τραγούδι χωρίς να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σας.

Κουμπί, όροι CD, Αναπαραγωγή πολυμέσων, Παύση, Αναπαραγωγή, Παράλειψη, Όροι βίντεο