Τι είναι το Photoshopped;

Ο όρος photoshopped, μερικές φορές συντομογραφούμενος ως κατάστημα, χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ψηφιακή φωτογραφία που έχει σχεδιαστεί με ειδικό λογισμικό. Ο όρος προέρχεται από το πρόγραμμα Adobe Photoshop, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό επεξεργασίας εικόνας το οποίο προσφέρει δυνατότητες αλλαγής της εμφάνισης μιας φωτογραφίας. Για παράδειγμα, ένα ψηφιακό αερογράφημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση μιας φωτογραφίας, την αφαίρεση των ελαττωμάτων της ή την αλλαγή της αρχικής σύνθεσης χρώματος.

Όροι λογισμικού