Τι είναι το PCL (Printer Command Language);

Σύντομη για τη γλώσσα εντολών εκτυπωτή, η PCL είναι η γλώσσα εντολών που αναπτύχθηκε από τη Hewlett-Packard για τους εκτυπωτές λέιζερ και inkjet.

Αρκτικόλεξα υπολογιστών, PDL, όροι εκτύπωσης